Truss-system

Portabelt och enkelt utvidgningsbart reklamdisplay-system för mässor, butiker och kontor. Inga verktyg behövs för montage. I hoppackat läge tar displaysystemet inte mycket plats och är lätt att bära. Finns både i svart och vitt.

Truss väggar

Truss väggar

Truss-väggar med obegränsade möjligheter. Väggarna kan länkas ihop i 45- och 90-graders vinklar.

Truss reklamtorn/mässtorn

Truss mässtorn

Truss reklamtorn / mässtorn. Kan länkas ihop med andra truss-system. Reklamtorn kan skapas av truss-moduler i olika storlekar, måtten kan ändras stegvis - 10 cm i taget. Rekommenderad max höjd 6 meter. Vid behov av ännu högre konstruktioner kan en annan typ av truss (X15) användas (kontakta oss för mer information).

Produktställ

Produktställ

Truss Shop-in-Shop produktställ / exponeringsställ för butiker, mässor, m m. Enkelt flyttbara exponeringsställ/varuställ. Mycket användbara i butiker, showrooms m m, vid behov kan man sätta ihop en pop-up shop.
Montage sker snabbt och enkelt, inga verktyg behövs - och i nedpackat skick tar det kompakta modulsystemet inte mycket plats för förvaring. Konstruktionen möjliggör många olika och unika lösningar för handeln, mässor, events, utställningar och kontor. T ex kan man bygga upp ett produktställ/exponeringsställ, sedan ändra utseendet för speciella säljkampanjer, sätta samman popup butik / shop-in-shop för mässor o events osv.

Mässmonter

Mässmonter

Glöm alla gamla, tråkiga mässmontrar - vi har en avsevärt bättre, modern och flexibel lösning. Med hjälp av trussmoduler kan du enkelt bygga upp mässmontrar i olika storlekar och former, enkelt utvidgningsbara vid behov. Inga verktyg behövs för montering. I hoppackat läge tar din mässmonter inte mycket plats och är lätt att bära.

Titta och köp truss-system.